T.N. Priest & Co Ltd (Birmingham)


Odznaki piłkarskie, żużlowe i kręglarskie z lat 1970-tych i 1980-tych. Firma opatrywała swoje odznaki przynajmniej trzema sygnaturami.


T.N.Priest & Co Ltd, Birmingham B19 3JB, England

Wiek nieznany.


T.N. PRIEST & Co Ltd, 93 BUCKINGHAM ST., BIRMINGHAM

Sygnatura z lat 1981 (?) – 1984 (?).


T.N.PRIEST & Co Ltd, 4 CRESENT AVE., BIRMINGHAM 19

Wiek nieznany.