Henry Slingsby Ltd (1843-1944?)


Henry Slingsby urodził się w 1816 roku w Coventry i był potomkiem normańskiej rodziny wywodzącej się od Johna de Sclingesbey. W 1843 roku powołał do życia firmę w Nuneaton przy Wheat Street, która zajmowała się jubilerstwem oraz … produkcją wyrobów z jedwabiu.

W 1870 roku firma zmieniła nazwę na H. Slingsby & Son. W 1889 roku Henry Slingsby umiera. W 1912 roku nastąpiła następna zmiana nazwy na Henry Slingsby Ltd. Ostatnie znalezione przeze mnie informacje o firmie pochodzą z 1944 roku. Firma została prawdopodobnie przejęta przez William Franklin & Sons Ltd. w końcu lat 1940-tych.SYGNATURY H. SLINGSBY