F.C. Parry Ltd (est.1937)


Firma istnieje od 1937 roku i wytwarza odznaki piłkarskie. Większość znanych odznak futbolowych powstała w latach 1980-tych.