A.E. Poston (1930?-1979?)


Najstarsze wzmianki o firmie A.E. Poston pochodzą z 1930 r. Firma znana była z produkcji zastaw stołowych, srebrnych i cynowych. W latach 1930-tych wyprodukowała także wiele odznak żużlowych, głównie klubów londyńskich.

W końcu lat 1970-tych firma została przejęta przez lokalnego rywala, Toye, Kenning & Spencer. Ostatnie informacje pochodzą z 1979 r.


 SYGNATURY A.E. POSTON


Zastawa stołowa.