J.R. Gaunt & Son Ltd (1884-1993)


Firma została założona w 1884 roku przez Jamesa Richarda Gaunt (1834-1908) i jego najstarszego syna Charlesa Fredericka (ur. 1864). Ojciec i syn porzucili pracę u wytwórcy wojskowych guzików Firmin & Sons i postanowili założyć własny biznes. W 1899 roku firmę przekształcono w spółkę z o.o. i do jej nazwy dołączono „Ltd”. Biura i produkcja znajdowały się w Birmingham, ale od 1905 roku firma posiadała już sklepy w Londynie przy Conduit Street. J.R Gaunt & Son zmieniało wielokrotnie siedziby oraz adresy sklepów, lecz nie miało to wpływu na sygnatury znajdujące się na rewersie odznak, gdzie widnieje jedynie zmodyfikowana nazwa firmy.W latach 1950-tych J.R. Gaunt & Son Ltd podarowała Royal Military Museum w Sandhurst (od lat 1960-tych National Army Museum) imponujący zbiór guzików i odznak wyprodukowanych w swoim zakładzie w Birmingham. Inny zbiór pamiątek wojskowych ofiarował Alderman C.F. Gaunt i znajduje on się w posiadaniu Birmingham Museum and Art Gallery.Firma zakończyła działalność w 1993 roku. Wcześniej, w 1973 roku, została przejęta przez Birmingham Mint. W 2010 roku została otwarta ponownie w Londynie i Birmingham, dzięki nowemu właścicielowi … Firmin & Sons (przejęcie w 1991 r.). Wcześniej, J.R Gaunt sama przejmowała inne firmy, jak choćby producenta mieczy Edward Thurckle (1897) czy swojego konkurenta na rynku guzików Jennens Ltd. (1925).


Firma Gaunt i Synowie prowadziła działalność przez ponad 100 lat i przez ten czas wyprodukowała wiele odznak, także piłkarskich. Specjalizowała się także w produkcji medali, odznaczeń (także dla Polskich Sił Zbrojnych na uchodźstwie) i innych akcesoriów dla wojska. Specjalizacją firmy był wyrób matryc oraz sztuka powlekania odznak emalią piecową.

Orzełek Polskich Sił Zbrojnych z czasów II Wojny Światowej.

Warto odnieść się jeszcze do historii firmy J.R. Gaunt & Son Ltd. W różnych opracowaniach można znaleźć inne daty powstania firmy – rok 1750 lub 1870. Nawet na karcie pod odznaką na zdjęciu poniżej (i kilku plakatach), znajduje się informacja o 200 letniej historii firmy. Taką też informację podawała niegdyś strona internetowa Firmin, obecnego właściciela Gaunt. Na dzisiejszej stronie J R Gaunt widnieje nawet 1733 rok. Poza ewidentną autopromocją, kolekcjonerzy militariów przypisują jej podszywanie się pod historię przejmowanych firm i odniesienie do daty założenia najstarszej z nich (na przykład na plakacie poniżej Gaunt reklamuje się jako sukcesor Davida Faris i nawiązuje do roku powstania tej firmy – 1860!). Z pewnością należy wykluczyć powstanie firmy w 1870 roku. Trudno wyobrazić sobie, aby współzałożycielem firmy był … sześciolatek. Co innego rok 1884 – syn Jamesa Richarda Gaunt był już dorosłym, dwudziestoletnim człowiekiem. Rok 1750 jako bardziej odległy wydaje się w ogóle nieprawdopodobny.


 


Informacje przedstawione przez członka rodziny Stephena Gaunt oraz Calgary Military Historical Society pozwalają postawić następującą tezę. Rodzina Gaunt była rzeczywiście zaangażowana w produkcję guzików już w połowie XVIII wieku. W 1767 roku bracia John i Josiah Gaunt byli notowani jako „Button men of Sommerhill” i są to najstarsze, a zarazem wiarygodne informacje dotyczące tej rzemieślniczej rodziny. Wiadomo też, że Richard Gaunt (1811-1895), ojciec Jamesa Richarda, wszedł w kilka nieudanych przedsięwzięć, co doprowadziło do bankructwa (1862) i likwidacji firmy w 1872 roku. Powyższe informacje oraz daty rejestracji cech probierczych sprawiają, że data 1884 roku jest najbardziej prawdopodobna. Można śmiało powiedzieć, że J.R. Gaunt & Son Ltd korzystała z doświadczenia przekazywanego przez wiele pokoleń ale firma, którą znamy pod tą nazwą i w tej formie organizacyjnej, produkująca akcesoria wojskowe i nieliczne pamiątki sportowe powstała w 1884 roku.


 SYGNATURY J.R. GAUNTPlakat z 1913 roku.