Caxton Name Plate (1911?-2002)


Caxton Name Plate Manufacturing Co Ltd powstała prawdopodobnie na początku XX wieku w Londynie. Specjalizowała się w produkcji odznak i emblematów, w tym sportowych, wojskowych oraz samochodowych. Były to wyroby nie tylko z metalu, ale także materiału (tzw. „patches”). Firma zasłynęła wśród kolekcjonerów odznak żużlowych z produkcji odznak w latach 1930-tych. W internecie pojawia się informacja mówiąca, że po otwarciu zakładu w londyńskim Richmond pod koniec lat 1950-tych, na odznakach pojawiły się sygnatury z napisem „Caxton Kew Surrey”. Wiele odznak żużlowych wyprodukowanych na przełomie lat 1950-tych i 1960-tych opatrzone jest taką właśnie sygnaturą. Jednakże odznaki z pierwszej połowy lat 1950-tych posiadają już sygnaturę z „Kew” w nazwie. Jest to zapewne związane z faktem, że firma Caxton (Kew) Limited została zarejestrowana już w 1939 r i prawdopodobnie wszystkie odznaki wyprodukowane po tej dacie noszą taką sygnaturę. Firma kontynuowała swoją działalność do 1997 r., choć faktyczną data likwidacji jest 2002 rok.


SYGNATURY CAXTON NAME PLATE I CAXTON KEW SURREY