Kluby kolekcjonera


Udało mi się zidentyfikować trzy kluby kolekcjonera w Wielkiej Brytanii, zrzeszające zbieraczy odznak sportowych.


The Badge Collectors Circle założony i prowadzony przez Franka Setchfielda skupia kolekcjonerów wszelkiego rodzaju odznak. Łatwo znaleźć tam kolekcjonerów odznak związków zawodowych, browarów, szpitali, stacji radiowych czy … hodowców owiec. Trudniej ze sportowymi, ale także tacy się zdarzają. BCC zaprzestał wydawania biuletynów w formie drukowanej i od początku 2011 roku wiadomości dostępne są jedynie w formie elektronicznej. Warto wspomnieć, że Frank napisał książkę zatytułowaną „The official badge collector’s guide from the 1890’s to the 1980’s”, będącą niezastąpionym przewodnikiem po świecie odznak.

http://www.badgecollectorscircle.co.uk/


Association of Football Badge Collectors zrzesza około 200 miłośników odznak piłkarskich. Klub wydaje drukowany comiesięczny biuletyn i organizuje giełdy kolekcjonerów, w tym coroczny zjazd, gdzie poruszane są sprawy statutowe. Sądzę, że AFBC zrzesza najpoważniejszych kolekcjonerów odznak piłkarskich z Wielkiej Brytanii i wielu państw europejskich. Niektórzy z nich zbierają także odznaki poświęcone innym dyscyplinom sportowym, głównie żużlowi.

AFBC wydaje katalog odznak piłkarskich, podzielony na cztery części:

– angielskie odznaki ligowe

– odznaki klubów amatorskich z Anglii

– Szkocję, Walię i Irlandię

– odznaki federacji piłkarskiej, związków piłkarskich itp.

http://www.afbc.org.uk/


 International Bowls Badge Collectors Club powstał w 1988 roku. Członkami klubu są zbieracze odznak poświęconych grze w bule (bowls) i kręgle (bowling). Organizacja zrzesza ponad 100 członków z całego świata, głównie państw Wspólnoty Brytyjskiej.