Galeria odznak


Galeria odznak została podzielona na dwie główne sekcje – znaczki piłkarskie i żużlowe. Na stronach głównych sekcji znajdziecie listę klubów, których odznaki są prezentowane lub będą w przyszłości.

Spis odznak obu dyscyplin sportowych nieznacznie się różni. W przypadku odznak piłkarskich przy nazwie klubu znajduje się skrót, który pochodzi z katalogu Association of Football Badge Collectors. Odznaki są uszeregowane wg katalogu angielskiego.


Opis odznak żużlowych uzupełniony jest dla odmiany przez przydomki poszczególnych drużyn, używane w różnych okresach istnienia klubu. Aby ułatwić identyfikację odznak, postaram się w przyszłości o zamieszczenie dokładnego opisu ich stosowania w poszczególnych sezonach.

Opisy zamieszczone przy odznakach mają część wspólną. Każda z odznak, poza nazwą klubu, będzie opisana ze względu na sygnaturę grawera (lub jej brak), typ mocowania oraz datę wydania. Użyte pojęcia pochodzą z języka angielskiego, aby ułatwić korzystanie kolekcjonerom z zagranicy, posługującym się tym językiem. Poniżej przedstawiam krótki słownik określeń stosowanych w opisach odznak.


Rok wydania (year of issue)

1950’s – oznacza, że odznaka została wydana w latach 50-tych ubiegłego stulecia. W niektórych przypadkach znajdziecie dokładną datę co oznacza, że możliwe było jej ustalenie. Opis mogą uzupełniać określenia „early 1950’s”, czyli wczesne lata 50-te lub „late 1950’s” – późne lata 50-te.


Mocowanie (type of fitting)

Buttonhole – kopyto

Broochpin – agrafka

Stickpin – szpilka

Butterfly pin – pin, zatrzask motylkowy

Fob – zawieszka


Sygnatura (maker’s name)

Poza dokładnym opisem rewersu spotkacie się z napisem NMN, co oznacza brak sygnatury (no maker’s name).

W nielicznych przypadkach pojawi się słowo REMAKE, co oznacza kopię oryginalnej odznaki, zazwyczaj przedwojennej. Warto podkreślić, że reprodukcje odznak mają najczęściej napis „re-issue” i datę wydania, co sprawia, że kolekcjonerzy w Anglii nie są oszukiwani i mają świadomość, że wznowienie odznaki służy jedynie substytucji rzadkich i drogich odznak. Niestety, zdarzają się także odznaki pozbawione tej informacji, czyli podróbki.

Te pojęcia są najczęściej stosowane wśród kolekcjonerów brytyjskich i mogą być pomocne w kontaktach z nimi.